Tranh gạch 5d bình hoa

1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh
Tranh gạch bình hoa ms01
1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh-2
Tranh gạch bình hoa ms02
1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh-3
Tranh gạch bình hoa ms03
1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh-4
Tranh gạch bình hoa ms04
1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh-5
Tranh gạch bình hoa ms05
1. Tranh gạch bình hoa 5d phủ nano Gía 800k/m2 (gạch chẵn 60*60),880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60),970k/m2 (gạch lẻ 80*80) Bảo hành 5 năm(để trong nhà) Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng, Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn 2. Tranh gạch bình hoa ép kính Gía 1150k/m2(gạch chẵn 60*60),1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60),1350k/m2(gạch lẻ 80*80) Bảo hành 10 năm(trong nhà) Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh-6
Tranh gạch bình hoa ms06

1. Tranh gạch 5d bình hoa 5d phủ nano

Giá: 800k/m2 (gạch chẵn 60*60), 880k/m2 (gạch chẵn 80*80,hoặc gạch lẻ 60*60), 970k/m2 (gạch lẻ 80*80)

Bảo hành 5 năm(để trong nhà) với tranh gạch 5d bình hoa.
Tranh gạch sơn thủy hữu tình đã được sử dụng rộng rãi,nhưng trước kia chưa có công nghệ cao nên phải nhập khẩu trung quốc với giá thành vô cùng cao,hiện nay công ty đã có chuyển giao công nghệ,cho giá thành thấp hơn rất nhiều,chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét,với độ bền bỉ theo năm tháng,
Tranh gạch được sử dụng cho các phòng khách,phòng ngủ,hay các nhà hàng,khách sạn,tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn


2. Tranh gạch bình hoa ép kính 5d cao cấp

Giá: 1150k/m2(gạch chẵn 60*60), 1250k/m2(gạch chẵn 80*80,lẻ 60*60), 1350k/m2(gạch lẻ 80*80)

Bảo hành 10 năm(trong nhà)
Dòng tranh gạch ép kính,là dòng tranh gạch vô cùng đẹp,độ bền vinh cửu theo thời gian,bên ngoài được ép lớp kính dày 2-3 ly,bảo vệ bề mặt và tạo độ trong cho tranh,giúp mực in không bao giờ bị ố,hay phải mầu theo năm tháng,sau khi in tranh lên bề mặt gạch với công nghệ siêu nét của Mỹ,chúng tôi sẽ ép một lớp kính dày 2-3 ly lên bề mặt tranh với nhiệt độ ép lên đến nghìn độ,giúp kính đk dính chặt vào bề mặt tranh,bảo vệ bề mặt tranh

Quý khách có nhu cầu mua tranh xin liên hệ:

Hotline: 0968.261.9880961.671.938
Địa chỉ: 157 Xuân Đỗ, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội
Email: tranh3dtrunglien@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961.67.1938